2008

Kohl, Marcus. Ersoy, Akın. "Agora d’İzmir, Travaux 2007", Anatolia Antiqua XVI (2008) 345-353

2009

Ayhan, Gökben. "Smyrna Antik Kenti Kazıları 2007-2008 Yılı Lüle Buluntuları", Sanat Tarihi Dergisi XVIII/2, 2009, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1-22

Ersoy, Akın. "2007 Yılı Smyrna Antik Kenti Kazısı", 30. KST 2, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md. Yayını, Ankara, 2009, 33-46, Resim 1-15

Ersoy, Akın. "L’agora romaine, d’Izmir a Smyrna", Musee du Louvre Editions, 2009, 52-56

Ersoy, Akın. "İzmir’in Erken Tarihi", İzmir Kent Tarihi, Eylül 2009 İzmir, 23-40

Ersoy, Akın. "İzmir Konak İlçesi Şifa Parseli Kazıları", Arkeoloji Dergisi XIV(2009/2), E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1-9, Çizim 1-4, Resim 1-26

2010

Ersoy Akın. Yolaçan, Burak. Şakar, Gözde. "2009 Yılı Smyrna Antik Kenti Kazısı", 32. K ST,  2. Cilt, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul, 133-150

Ersoy, Akın. "Antik Smyrna'nın Kuzeybatı Anadolu'ya Bağlantısı: Kervan Köprüsü", Metropolis in Ionia II, Ed: Serdar Aybek-Ali Kazım Öz, Homer Kitabevi, İstanbul 2010, 141-144

Ersoy, Akın. "2008 Yılı Smyrna Antik Kenti Kazısı", 31. KST 2, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md. Yayını, Ankara 2010, 409-433, Çizim 1-3, Resim 1-12

Ersoy, Akın. Salman, Barış. "Smyrna Agorasında Ele Geçen Taşınabilir Güneş Saati", E.Ü. Arkeoloji  Dergisi XV (2010) 87-92

2011

Ersoy, Akın - Laugier, L. "Quatre Sculptures Recemment Decouvertes Lors des Foilles de Smyrne", Anatolia Antiqua XIX (2011), 241-256

Ersoy, Akın. Alatepeli, Sarp. "Der Hafen von Smyrna: Die Sondierungsgrabungen von Kemeraltı und ihre Auswertung, IstMitt 61, 2011, 105-115

Ersoy, Akın. Alatepeli, Sarp. "Smyrna Agorası Mozaikli Yapı Mozaikleri", Journal of Mosaic Research, 4, 2011, 17-26

François, V. Ersoy, Akın. Fragments d’histoire: la vaisselle de tere dans une maison de Smyrna au XVIII s., BCH 135(2011), 377-419. 2013

2012

Gürhan, Sevinç Gök. "Smyrna(İzmir) Agorası Kazılarında Bulunan Osmanlı, Uzakdoğu ve Avrupa Seramikleri Üzerinden Osmanlı Ticaret Hayatı", XV. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 19-21 Ekim 2011-Cilt 1, Eskişehir 2012, s. 429-439

Ersoy, Akın. Yolaçan, Duygu. "Smyrna Agorası Mozaikli Yapı Mozaik Döşemi Konservasyon Çalışmaları", JMR 5, 2012, s. 71-80

Ersoy, Akın. Çelik, Gülten. Yılmaz, Çağdaş. "Smyrna Agora Bazilikası 3. Galeri 13 ve 16 Nolu Mekanlarda Ele Geçen Bir Grup Obje Çerçevesinde Bir Değerlendirme",  İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Editör: Işık Şahin, Ankara 2012, s. 105-114

Salman, Barış. Göncü, Hakan. "Smyrna Bouleuterionu Orkestrası Opus Sectile Döşemesi", Arkeoloji ve Sanat Dergisi 140 (Mayıs-Ağustos 2012), s. 123-132

2014

Ersoy, Akın. Çelik Ersoy, Gülten. "Smyrna/İzmir Kazıları Kemik Buluntuları", TÜBA-AR 2012/15, 95-114

Ersoy, Bozkurt. Ersoy, Akın. Ürer, Harun. "İzmir’in Türk Dönemine  Ait İlk Dini Yapısı: Kadifekale Mescidi", XVI. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 18-20 Ekim 2012-Cilt 1, Sivas 2014, s. 391-403

Ersoy, Akın. Kaya, Neslihan.Selçuk, Sibel. Esen, Volkan. "Antik Smyrna/İzmir 2011-2013", 36. KST 2, Gaziantep 2014, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md. Yayını, s.14-34

Ersoy, Akın. "Smyrna: Yeni Keşfedilen Kamu Yapıları ve Alanlar (2007-2010) Çerçevesinde Bir Değerlendirme", BYZAS 19, 2014, s. 305-324

2015

Ersoy, Akın. Yılmaz, Çağdaş. Alatepeli, Sarp. "Antik Smyrna’nın Hellenistik-Roma Dönemi Kent İçi Kapalı Sistem Su Kanalları", M.Büyükkolancı'ya Armağan Kitabı, Editörler: Celal Şimşek-Bahadır Duman-Erim Konakçı, İstanbul 2015, s. 277-284

Yolaçan, Burak. "The Agora Basilica, Smyrna", SOMA 2011 Volume 1, Ed: P.Maria Militello-Hakan Öniz, Proceeding of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, University of Catania, 3-5 March 2011, s. 399-405, Bar International Series 2695, Oxford, 2015

Ersoy, Akın. Çelik, Gülten. "Excavation in Ancient Smyrna", SOMA 2011 Volume 1, Ed: P. M. Militello-H. Öniz, Proceeding of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, University of Catania, 3-5 March 2011, 411-416, Bar International Series 2695, Oxford, 2015

Ersoy, Akın. "Smyrna/İzmir Kazıları Kalıp Yapımı Kaseleri ve Kabartmalı Kapları", TUBA-KED 11/2013(2015), s. 31-50

Ersoy, Akın. Erdin, Özer. "Antik Dönem Smyrna Agorası’nda Bulunan Ludus Latrunculorum ve Mankala Oyun Tablaları Üzerine İnceleme", Ömer Özyiğit Hatıra Kitabı, Ege Yayınları

2016

Ersoy, Akın - Alatepeli, Sarp Water-Related Structures of Ancient Smyrna, De Aquaeductu Atque Aqua Urbium Lyciae Pamphyliae Psidiae, Tagungsband des Internationalen Frontinus-Symposiums, Herausgegeben von Gilbert Wiplinger, 31 Ekim-9 Kasım 2014, Antalya, Frontinus Geselschaft e.V. & PEETERS, (ISBN 978-90-429-3361-3) Leuven 2016

Ersoy, Akın  - Çelik Ersoy, Gülten , A group of Bone Objects Found at Ancient Smyrna, Archippe, Studi in onore di Sebastiana Lagona, a cura di M. Frasca - A. Tempio - E. Tortorici, Bonanno Editore, Roma 2016, s. 113-128.

2017

Ersoy, Akın, Smyrna and Related Cities in the Light of Finds, Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları II, Ed: Burak Yolaçan, Gözde Şakar, Akın Ersoy, Ege Yayınları, İstanbul 2017, s. 101-116.

2018

Ersoy, Akın - Yolaçan, Burak - Göncü, Hakan, 2016 Yılı İzmir İli Merkez İlçeleri ve Menemen İlçesi Yüzey Araştırması Projesi, 35. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 22-26 Mayıs 2017, Bursa, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ana Yayın No: 3552/1 - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 179/1, Bursa 2018, s. 41-60

Ersoy, Akın - Alatepeli, Sarp, Antik Smyrna/İzmir 201639. KST 2, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 22-26 Mayıs 2017, Bursa, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 178/2 - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 3551/2, Bursa 2018, s. 423-443

Ersoy, Akın. Smyrna/İzmir Kazıları Mermer Ağırlıkları, TÜBA-KED-18/2018, s. 1-18.

Ersoy, Akın. Bazı Arkeolojik Buluntu Örnekleri Üzerinden Antik Smyrna/İzmir'de İnançlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları – DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi 5/1, 2018, s. 87-106.

2019

Ersoy, Akın. Eskiçağ'da Kadifekale, DEÜ Edebiyat Fakültesi 3. Uluslararası Tarih Sempozyumu; Aydınoğulları Tarafından Fethinin 700. Yıldönümünde Kadifekale'den İzmir'e Bakmak: İzmir'in Dünü ve Yarını, 5-7 Nisan 2018, Editörler: Mustafa Daş & Erhan Göksu & Murat Yılmaz, Bildiri Kitabı, DEÜ Matbaası, İzmir 2019, s. 253-267.

Ersoy, Akın Smyrna/İzmir Kazılarında Bulunan Bir Grup Kalıp Üzerine Değerlendirme, DEÜ  Edebiyat Fakültesi Dergisi, DEÜ Yayınları, Cilt 6, 2019/1, s. 74-91.

Ersoy, Akın -  Gürler, Binnur - Göncü, Hakan. Antik Smyrna/İzmir 2017, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 07-11 Mayıs 2018 Çanakkale, 40. KST, 1. Cilt, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3627-1, Ankara 2019, s. 63-78.

Göncü,Hakan - Yolaçan,Burak-Ersoy,Akın. Smyrna/İzmir Kırsalında Yer Alan Bazı Savunma Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme, TÜBA-KED 2019/19, s. 11-28.

 

2020

Ersoy, Akın. Gürler, Binnur. Yekta Demiralp Anısına Sanat Tarhi Yazıları, Smyrna Agorasından 19. Yüzyıla Ait Bir Fransız Demijohn Örneği, Ege Yayınları, 2020, s. 255-262.

Ersoy, Akın. Yekta Demiralp Anısına Sanat Tarhi Yazıları, Smyrna Antik Kenti Kazılarında Bulunan Mermer Mortar Örnekleri, Ege Yayınları, 2020, s. 207-215

Ersoy, Akın, Alatepeli, Sarp, Şakar, Gözde. Preliminary Report on the Theatre of Smyrna/İzmir and the Excavations (2014-2019), Anatolia Antiqua, 2020, s. 283-298

Şakar, Gözde. Ersoy, Akın, Geç Antikçağ Smyrna'sından Bir Oinophoros (An Oinophoros From Late Antique Smyrna) TÜBA-KED, 2020, 21, s. 209-221