Yusuf Perçin Erturan, Smyrna Agorası Batı Stoa Restitüsyon Önerisi, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2010.

 

Burak Yolaçan, Smyrna Agora Bazilikası, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2013.

 

Gözde Şakar, Smyrna Terrakottaları, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2015

 

Sarp Alatepeli, Smyrna Su Yapıları, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2016.

 

Dijvar Talun, Smyrna Agorasında Bulunan Bir Grup Korinth Başlığı, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2016.

 

Neslihan Kaya, Altınpark Arkeolojik Alanı Hellenistik Dönem Seramikleri, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2018.

 

Gizem Tunç, Smyrna Agorası Mozaikli Yapı Seramikleri, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2018.

 

Hakan Göncü, Smyrna Bouleuterionu, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2019.

 

Gizem Alkan, Smyrna Agorası Bouleuterion Seramikleri, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2019.

 

Sena Argun, Smyrna Unguentarium Buluntuları (2007-2014), DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2019.

 

İbrahim Hakan Aydın, Smyrna Agorası’nda Bulunan Ranke Bezekli Frizler, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2019.

 

Arman Keçeci, Smyrna/İzmir Tarihi Kent merkezinde AntikÇağ’dan Osmanlı Dönemine İbadet Mekan ve Alanları, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2019.