Bizans Sarnıcı Kadifekale’de dikkat çeken birkaç yapıdan biridir. 20 adet dörtgen planlı fil ayak ve 15 payanda tarafından taşınan kemerli ve haçvari tonozlu üst örtüye sahip sarnıç ana kayaya oyularak, eğer aynı yerde daha küçük boyutlu bir sarnıç yok ise, Geç Bizans döneminde yapılmıştır.

Oyulan andezit anakayanın birikecek suyun sızdırmasını engellemek için sarnıç boşluğu kireç harçlı moloz taş duvarlar inşa edilmiş, duvarlar ve sarnıç tabanı aynı nedenle tuğla kırıklı harç ile sıvanmıştır. Sarnıcın kuzey duvarı üzerinde temizlik, onarım vb nedenlerle sarnıca giriş ve çıkışı sağlayan merdivenli bir geçit yer almaktadır. Sarnıç zemini kenarlardan merkeze doğru eğimlidir. Sarnıcın 2650 m3’e kadar su depolama kapasitesine sahip olduğu, böylece yaklaşık 15.000 kişinin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu hesaplanmıştır.