İ.S. 2. yüzyılda yaşamış olan Aristides (XVII. 11) Smyrna’da çok sayıda hamam ve gymnasium yapısı bulunduğundan bahisle insanın bu güzel hamamlardan hangisinde yıkanacağını bilemediğinden söz etmektedir.

Aristides’in sözünü ettiği çok sayıdaki hamam yapısından, bugün ikisine kazı çalışmaları sonunda ulaşılmıştır. Bunlardan ilki Basmane mevkinde tespit edilmiş olup, iki hacimden ibaret tonozlu alt yapısı ve birkaç mermer mimari eleman dışında bilgimiz yoktur.

İkincisi Smyrna Agorası’nın hemen kuzeybatısındadır. Bugün Çankaya Katlı Otoparkı’nın hemen güneyinde, Havra Sokağı’nın İkiçeşmelik Caddesi’ne çıktığı noktanın karşısındadır. Hamam, antik kentin plan anlayışına göre, agoranın bazilikasının kuzeyinden geçen antik Agora Kuzey Cadde’nin Bouleuterion Caddesi ile kesiştiği noktada yer almaktadır.

Bugün rahatça görülebilen, bu noktadaki Saray Sineması ve çevresindeki yapılar yıkıldıktan sonra ortaya çıkan birbirine paralel iki büyük kemer kalıntısı hamamın taşıyıcı sisteminin parçalarıdır. Yapılan arkeolojik kazılarla bu büyük hamamın ancak caldarium (sıcaklık) bölümü ortaya çıkarılabilmiştir. Caldariumun hypocaust sisteminin (taban altından ısıtma sistemi) iki ocak (praefurnium) ile beslendiği tespit edilmiştir. Tabanı ve duvarları mermer plakalar ile kaplı olan mekanın hamamın diğer mekanları ile ilişkileri önümüzdeki yıllarda yapılacak kazı ve araştırmalarla belirlenecektir.

Agora yakınındaki bu hamam yapısının en dikkat çekici özelliği ise altyapısından kaynaklanmaktadır. Bu özellik hamamın alttaki tonozlu galerilerin üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bu galerilerden ikisi tespit edilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla yapının mimarları araziyi teraslayarak hamam için düz bir alan elde etmek üzere bu alt yapıyı oluşturmuşlardır.