Smyrna Bouleuterionu, Smyrna Agorası’nın batısında, agoranın Batı Portikosu ile Bazilikanın batı kısa kenarının bitişiğindedir. Kenti yönetenlerin karar ürettikleri bu yapı Mozaikli Yapı ile Agora Kuzey Cadde ve Bouleuterion Caddesi’nin sınırladığı dikdörtgen parsel üzerinde bulunmaktadır. Dikdörtgen parselin 30 x 30 m boyutlarındaki güney bölümünde, küçük bir tiyatro şeklinde, yarım daire formlu olarak inşa edilmiştir.

Düz alanda inşa edildiğinden oturma basamaklarının yükseltilmesi için önce orkestrayı çevreleyen 1.20 m yüksekliğinde bir podyum, podyumun ardında dairesel planlı yarım tonoz örtülü bir galeri, onun da ardında yine dairesel olarak sıralanmış, birbirlerine kemerli kapılarla geçilebilen, üstü örtüsü tonozlu olan 11 adet ışınsal planlı mekan inşa edilerek oturma basamakları için giderek yükselen eğimli bir altyapı oluşturulmuştur. Podyum moloz taşlarla inşa edilmiş olup cephede 0.78 m ile 1.01 m genişliklerde ve 0.18 m kalınlığındaki mermer plakalarla cephelenmiştir. Eğimi sağlayan diğer mimari eleman olan yarım tonoz üst örtülü galerinin duvarı 0.85 m kalınlığında olup, 2.70 m enindedir. Dairesel bir dış duvar ile sınırlanan ışınsal planlı mekanların birbirlerine açılan kapıları yaklaşık 1.30-32 m genişliğinde ve 2.46 m yüksekliğindedir. Moloz taş ve mermer parçalarının kullanıldığı mekan duvarlarının kalınlıkları 0.85 ile 0.92 m kalınlığında olup mekan genişlikleri dar kenarlarda 2.25 ile 2.50 m arasında, uzun kenarlarda 3.43 ile 3.73 m arasında değiştiği görülmüştür.

Oturma sıralarından günümüze sadece küçük bir kısmı ulaşmıştır. Yapının oturma bölümünün 0.62 m genişliğindeki beş merdiven ile dört oturma birimine, kerkides, ayrıldığı sanılmaktadır. Oturma basamaklarının merdivenlere ulaştığı noktada bloklar stilize edilmiş aslan veya kartal pençelerine sahiptiler. Oturma blokları 0.36 m yüksekliğindeydiler ve 0.28 m derinliğinde oturma izine sahiptiler.

Orkestra bölümü opus sectile (geometrik formlu taş plakalardan oluşan bir çeşit zemin döşemesi) döşemeye sahiptir. Orkestranın ardındaki, meclis üyelerinin yöneldiği güney duvarın iç mekan cephe tasarımı hakkında bilgilerimiz yok denecek kadar azdır ancak bu cephede Mozaikli Yapı ile bağlantı sağlayan biri merkezde ikisi yanlarda üç kapı açıklığının olduğu öngörülmektedir.

Yapı kırma çatılı üst örtüye sahip olduğu düşünülmektedir. Meclisin alt yapısını oluşturan, oturma basamaklarının tonozlu üst örtüsüne bindirildiği 11 adet zincirleme mekanı dairesel olarak çevreleyen güney duvarının kuzey bitişiğinde nasıl bir mimari eklenti olduğu henüz bilinmemektedir.

Kent Meclisi Smyrna’ya büyük ölçüde hasar veren İ.S. 178 depreminden sonra inşa edilmiş, ancak 4. yüzyılda yine bir depremden sonrasında büyük çapta onarım görmüş, 7. yüzyılda kullanım dışı kalmıştır. Yapının mevcut durumu bu son onarımlarla ilişkilidir. 19. Yüzyıl Osmanlı yapılaşmalarından dolayı yapı oldukça tahrip görmüştür.